“Lieldienu Zaķis” Kurzemē 2015

2015.g.28.martā Kuldīgā Vieglatlētikas manēžā notika sporta pasākums Kurzemes “Lieldienu Zaķis”, kuru organizē Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācija sadarbībā ar Speciālo sporta centru Kurzemē dzīvojošiem cilvēkiem ar invaliditāti.

Pasākumu atklāja Ineses Astaševskas deju grupas, kuras katru gadu priecē dalībniekus ar priekšnesumu krāšņumu un daudzveidību un kuras sportisti katru gadu ļoti gaida.

Šogad pasākumā bija iesaistīti vairāk kā 130 dalībnieki: vairāk kā 50 sportisti, 15 skolotāji, treneri un atbalsta personas, 50 Ineses Astaševskas dejotāji un 13 brīvprātīgie.

Pasākuma dalībnieki bija no VSAC “Kurzeme” filiāles “Dundaga”, Liepājas BJC struktūrvienības “Vaduguns” bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām klubiņa “Pasaulīte”, PA “Sociālais dienests” atbalsta grupas “Kopā būt”, Dzirciema internātpamatskolas, Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra, Speciālā sporta centra, VSAC “Kurzeme” filiāles “Gudenieki”.

Pasākuma laikā ikviens varēja pārbaudīt savas spējas: kustību koordināciju, kustību reakciju, līdzsvaru, orientāciju laikā un telpā, reakcijas ātrumu, vienas kustības reakciju, ātrspēku un izturību. Pirmo gadu sportistiem bija iespēja apgūt minigolfa pamatprasmes. Apmācības nodrošināja Āris Pētersons.

Pēc iepriekšējā gada dalībnieku lūguma bija noorganizēta stafete, kurā komandas sacentās savā starpā.

Par labu sportošanu komandas saņēma diplomus, saldumus, galda spēles. Šogad visaktīvākā bija Liepājas BJC struktūrvienības “Vaduguns” bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām klubiņa “Pasaulīte” komanda, kura kopvērtējumā saņēma visvairāk punktu un pilntiesīgi saņēma pārsteiguma balvu, lai stimulētu dalībniekus sportot ikdienā.

Paldies Dacei Šteinbergai, Ārim Pētersonam, Inesei Astaševskai, Guntai Šteinbergai, Samantai Nikolai Šteinbergai, Danielai Filipai, Alisei Upeniecei, Laurai Vilertei, Annai Luīzei Limbaitei, Lindai Āboliņai, Naurim Dzintaram, Mārtiņam Firgutam par atsaucību un palīdzību pasākuma organizēšanā un vadīšanā.

Paldies visiem, kas piedalījās pasākumā, un – uz tikšanos citreiz!

Atskati sagatavoja Nadija