Nike Riga Run rokasgrāmata

Nike Riga Run sagatavojis rokasgrāmatu, kas varētu kalpot kā palīglīdzeklis sporta skolotājiem ikdienas darbā ar mērķi uzlabot skolēnu vispārējo fizisko sagatavotību un palīdzēt sagatavoties Swedbank skolu stafetei, kas augusta beigās notiks Nike Riga Run 2012 pasākuma ietvaros. Rokasgrāmatu bez maksas saņems visas Latvijas skolas.

 

Rokasgrāmata piedāvā inovatīvu treniņu programmu, kuru izstrādājuši zinoši skriešanas speciālisti un kura vērsta uz vispārējās fiziskās sagatavotības uzlabošanu, tajā pašā laikā pilnveidojot arī skriešanai nepieciešamās īpašības. Tajā iekļauta ilustrētu dažādu, vispusīgu treniņu sērija, kuru skolotājs var izmantot sporta stundās, variējot vingrinājumus pēc izvēlētā uzdevuma – iesildīšanās, stiepšanās, spēka, koordinācijas attīstīšanai, atsildīšanās un citi. Rokasgrāmatai pievienots arī DVD ar video materiāliem, kuros atspoguļota vingrinājumu pareiza izpilde un pielietojums. Tāpat arī izdevumā iekļauta informācija par sabalansētu uzturu skolēnam, apzinoties, ka tas ir viens no sportošanas pamatelementiem un ka tikai ar pareizu uzturu iespējams sasniegt augstvērtīgus rezultātus.

Kā nākamais sagatavošanās posms paredzēti pavasara krosa skrējieni, Nike Riga Run iesaistoties to organizēšanā Latvijas lielākajās pilsētās. Taču galvenais mērķis paliek nemainīgs – starts Swedbank stafetēNike Riga Run 2012 ietvaros, kas 26. augustā notiks Mežaparka Lielajā estrādē.

Rokasgrāmata šeit:  pdf http://www.nikerigarun.lv/img/nike.pdf

Informācijas avots: http://www.nikerigarun.lv/skolas/gramata