Spēle “Tautas bumba”

Noteikumi

Spēlētāju pārvietošanās notiek tautas bumbas laukumā (7×15 metri), kuru ierobežo līnijas. Laukuma un bumbas priekšrocības tiek izlozētas. Nākamo setu uzsāk iepriekšējā setā zaudējusī komanda. Setu uzsāk komandas kapteinis. Laukumā atrodas vismaz 6 spēlētāji, tiem pretī, laukuma otrā pusē, viņu kapteinis. Spēlētāju uzdevums ir “izsist” pretējās komandas spēlētājus, savukārt viņiemm jācenšas izvairīties no mestās bumbas vai arī to pārtvert. Trāpījuma gadījumā spēlētājs paliek laukumā un turpina spēli. Mest bumbu pāri laukumam, nemēģinot izsist, drīkst ne vairāk kā 2 (divas) reizes pēc kārtas.

Spēlētāja skaitās “izsista” ja:

noķertā bumba izslīd no rokām,

pretinieku komandas mestā bumba atsitās pret spēlētājas ķermeņa jebkuru daļu un bumba nokrīt zemē.

Bumbu var pārtvert:

noķerot pretinieku komandas raidītu bumbu,

noķerot no zemes atlekušu bumbu,

ja bumba ir pārmesta laukuma malām, tad tā pienākas komandai, kura kapteiņa pusē bumba atrodas,

ja bumba pieskaras komandas biedram, to drīkst tvert, neļaujot bumbai nokrist uz zemes – tiek saglabāta “dzīvība”.

Kapteinis drīkst mest bumbu tikai no laukuma gala līnijas, neiekāpjot pretinieku komandas laukumā. Ja jebkurš spēlētājs metiena brīdī pārkāpj laukuma līniju, trāpījums netiek ieskaitīts un bumba tiek atdota pretinieku komandai. Sets beidzas pēc 5 minūtēm. Sākot jaunu setu spēlētāji mainās laukumiem. Komandas kapteiņu nomaiņa var notikt beidzoties spēlei.

Vērtēšana: Spēles gaitā tiesnesis atzīmē katru ieskaitīto trāpījumu katrai komandai atsevišķi. Setam beidzoties saskaita “izsisto” spēlētāju skaitu abās komandās, komandā kurā ir mazāk “izsisto” spēlētāju uzskatāma par seta uzvarētāju. Spēlē līdz 2 (diviem) uzvarētiem setiem. Par uzvaru saņem 2 (divus) punktus, par zaudējumu 0 (nulle) punktu.

{jcomments on}