“Zaķa stafetes” Kurzemē 2016

2016. gada 6. februārī Kuldīgas vieglatlētikas manēžā notika ikgadējais pasākums ar fiziskām aktivitātēm “Zaķa stefetes” Kurzemē. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja izmēģināt dažādu sporta veidu elementus, iesaistīties spēlēs un rotaļās, kā arī pārbaudīt savu līdzsvaru un koordināciju. Pasākumā bija ieradušās komandas no Valsts sociālās aprūpes centra ”Kurzeme” filiāles “Dundaga”, Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra, Speciālā sporta centra, Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” “Kopā būt”, biedrības “Ticība. Cerība. Mīlestība” un Liepājas BJC “Vaduguns” klubiņa “Pasaulīte”.

Šāda veida pasākums Kuldīgā notiek jau devīto gadu. Piecus pēdējos gadus Speciālajam sporta centram (turpmāk tekstā SSC) izveidojusies laba sadarbība ar Kuldīgas 2.vidusskolu. Izglītības iestādes skolotāja Laila Meirupska koordinē jauniešu iesaisti brīvprātīgajā darbā. SSC sagatavo jauniešus sacensību tiesāšanai, aktivitāšu izveidei atbilstoši dalībnieku veselības stāvoklim, kā arī atbalsta sniegšanai pasākumos ar fiziskajām aktivitātēm cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Vairāki jaunieši, kuri līdz šīm ir palīdzējuši SSC rīkotajos pasākumos ir veksmīgi absolvējuši vidusskolu, ieguvuši profesionālo izglītību un strādā atbildīgos amatos. Daži no viņiem joprojām piesakās palīdzēt SSC pasākumos un sacensībās.

Šogad pasākumā brīvprātīgo darbu veica jau ceturtā jauniešu paaudze: Estere Hofmane, Krista Laima Frāma, Kristiana Kovoļevska, Artūrs Cīrulis, Mārtiņš Vilnītis, Sintija Kārkliņa, Ance Jēkabsone, Monta Sprugevica, Ieva Zepa un divas ļoti jaunas brīvprātīgās: Elfa Elizabete Motila un Samanta Nikola Šteinberga. Brīvprātīgie skolotājas Daces Šteinbergas vadībā izveidoja daudzas jaunas un atraktīvas aktivitāšu “stacijas”. Jauniešu nepiespiesta līdzdalība aktivitātēs kopā ar sportistiem saglabāja jautru gaisotni pasākumā.

Pasākuma mērķis bija nodrošināt iespēju cilvēkiem ar speciālām vajadzībām satikties ārpus ierastās vides, pilnveidot dalībnieku sportiskās un sociālās prasmes, kā arī veicināt dalībnieku sadraudzību.

Rakstu sagatavoja Nadija