Republikas Boče kauss 2014

Video autors: TV Skrunda

2014.g.10.aprīlī Kuldīgas vieglatlētikas manēžā notika Republikas Boče sacensības. Šīs sacensības Latvijā notiek otro gadu, un otro reizi par sacensību vietu tika izvēlēta Kuldīga.

Šogad sacensībās piedalījās 16 komandas. Sportisti bija no Latvijas speciālajām internātpamatskolām, Latvijas internātpamatskolām, valsts aprūpes centriem, bērnu un jauniešu centriem, biedrībām. Sportisti bija vecumā no 8 gadiem, visi bija ar intelektuālās attīstības traucējumiem vai psihiskām saslimšanām.

Kopumā sacensībās bija iesaistīti 89 sportisti, 15 skolotāji, treneri un atbalsta personas un 18 brīvprātīgie (11 no viņiem Kuldīgas 2.vidusskolas audzēkņi).

Sacensību laikā tika izspēlētas 35 spēles (70 raundi).

Sacensību uzvarētāji:

1.grupa

1.vieta – Pelču speciālā internātpamatskola – attīstības centrs

2. vieta – Pamūšas speciālā internātpamatskola

3. vieta – Spāres internātpamatskola

2. grupa

1.vieta – Pelču speciālā internātpamatskola – attīstības centrs

2. vieta – Spāres internātpamatskola

3. vieta – Sveķu internātpamatskola

3. grupa

1.vieta – VSAC “Kurzeme” filiāle “Dundaga”

2. vieta – Ticība. Cerība. Mīlestība.

3. vieta – Speciālais sporta centrs.

Pārējā informācija par rezultātiem 1.grupa šeit, 2.grupa šeit un 3.grupa šeit. Bildes pievienoju šeit.

Sacensības tiesāja Dace Šteinberga, Zane Svēte, Didzis Skuška un brīvprātīgie no Kuldīgas 2.vidusskolas: Roberta Ķīvīte, Ingus Geide, Zane Imangulova, Karīna Kviesīte, Paula Grundmane, Viktorija Linda Gulbe, Monta Sprugevica, Sabīne Ābele, Ieva Zepa, Linda Valkovska un Dace Sproģe.

Sacensību atklāšanas laikā sportistus uzrunāja Latvijas Speciālās olimpiādes priekšsēdētāja Gaļina Kaņējeva, Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra direktore Ināra Oļena un Kuldīgas novada sporta skolas direktors Agris Kimbors.

Paldies Skrundas televīzijai, kura savos raidījumos atspoguļo sacensību norisi.

Paldies Robertam Blumbergam un Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra vadībai par materiālu palīdzību Boče laukuma bortu izveidei!

Paldies galvenajai tiesnesei Dacei Šteinbergai, tiesnešiem Zanei Svētei, Didzim Skuškam, Robertai Ķīvītei, Ingum Geidem, Zanei Imangulovai, Karīnai Kviesītei, Paulai Grundmanei, Viktorijai Lindai Gulbei, Montai Sprugevicai, Sabīnei Ābelei, Ievai Zepai, Lindai Valkovskai un Dacei Sproģei.

Paldies visiem treneriem, sporta skolotājiem, un – uz tikšanos nākošajā gadā!

Scensību mērķis un uzdevumi

  • Izmantot Bocce spēli kā iespēju cilvēkiem ar invaliditāti integrēties sabiedrībā.

  • Paplašināt interesi par Bocce spēli un popularizēt to starp cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem vai psihiskām saslimšanām.

  • Iesaistīt sacensībās Latvijas speciālo skolu skolēnus, dienas centru un sociālās aprūpes iestāžu klientus.

  • Noskaidrot labākos sportistus.

Sacensību organizatore Nadija