Mobings

Mobings — darbinieku īstenots psiholoģiskais terors pret kolēģi. Bosings — darba devēja īstenots psiholoģiskais terors pret padotajiem. Kas tad īsti ir šie no Rietumu darba tirgus pārceļojušie jēdzieni? Vācu zinātniece Konstance Halta uzskata, ka mobings ir pret kādu cilvēku vērsti nemitīgi apvainojumi un izsmiekls, lai panāktu, ka viņš pamet darbu vai nesaņemtu solīto paaugstinājumu.

Kas ir Montesori?

Dr. Marijas Montesori pedagoģija balstās uz bērnu mācīšanu jau no agras bērnības, kad pieaugušie tikai sastopas ar pirmajām bērnu vajadzībām – tas ir laiks, kad bērns veidojas kā indivīds, kad attīstās atmiņa, prāts un griba.

Vēlies iegādāties slēpes?

Informācija par slēpem Slēpju garums Slēpes ar lielāko pagrieziena rādiusu 9X Oversize Viper X Oversize T-Power Cobre S Agresīvs Atpūtas Ieteicamais slēpju garums Slēpotāja augums -5 cm Slēpotāja augums -5 cm/ -10 cm

Trenda tests (špikers)

Standarta papildslodzes metode (vari pašpikot) Rādītāji Sākuma stāvoklis 1.min pēc standartslodzes 2.min pēc standartslodzes 3.min pēc standartslodzes Pirms treniņa pulss (10s) Sistoliskais spiediens (mm Hg) Pēc treniņa pulss (10s) Sistoliskais spiediens (mm Hg) 11 110 14 120 15 140 19 160 12 130 16 130 11 120 14 120

Cerebrālā parēze

Vēsturisks apraksts Cerebrālās parēzes (cerabral palsy) kā vispārīga jēdziena definīcija Oksfordas zinātnieku grupa (Oxford on Child Neurologie and Cerebral Palsy) 1959. gadā pēc plašas diskusijas formulēja šādi: „Cerebrālās ģenēzes kustību traucējums ir gan bērna pozas (stājas), gan kustību traucējums. Tā ir agrīna galvas smadzeņu attīstības periodā iegūta, turpmāk neprogresējoša slimība.”

Kas ir svarcelšana?

  Svarcelšana ir viens no visvairāk pārprastiem un vismazāk novērtētajiem sporta veidiem. Noteikti arī viens no grūtākajiem sporta veidiem. Svarcelšana bija viens no 8 sporta veidiem, kuri tika pārstāvēti pirmajās Olimpiskajās spēlēs Atēnās 1896.gadā. Svarcelšana ir vienīgais olimpiskais sporta veids, kurā tiek izmantoti lieli smagumi.

Organisms skaitļos

Cilvēks (latīņu: Homo sapiens). Sapiens nozīmē “gudrs”, kas pamatā norāda uz cilvēka spēju domāt. Cilvēkiem ir augsti attīstītas smadzenes, kas tam dod iespēju abstrakti domāt, lietot valodu, apzināties savu esamību, kā arī veidot kompleksu kultūru un izmantot to, lai pielāgotos apkārtējai videi. Cilvēka ķermeņa temperatūras novirze no normas tikai par dažiem grādiem var būt bīstama.

Kas ir kreativitāte?

Kreativitāte (no latīņu val. – creatio – radīšana) – ir cilvēka radošās spējas, kuras var: Izpausties domāšanā, jūtās, saskarsmē, atsevišķos darbības veidos; Raksturot personību kopumā un/vai tās atsevišķās puses darbības produktus, to radīšanas procesu.

Ētika

Sekojošie ieteikumi palīdzēs Tev saskarsmē ar cilvēku, kurš pārvietojas ratiņkrēslā. Vienmēr atceries! Galvenais ir cilvēka personība un nevis viņa invaliditāte. Sasveicinoties, izmanto rokas spiedienu, arī tad, ja cilvēkam rokas ir ļoti vājas un viņš tās pats nevar pacelt. Pirms steidzies kādam palīdzēt pārliecinies par tavas palīdzības nepieciešamību, uzjautājot pašam cilvēkam. Nekad neatbalsties uz cilvēka ratiem. Vienmēr vērsies pie cilvēka tieši,…

Lasīt vairāk